Prvý nočný spoj, ďalšie zlepšenie obsluhy sídlisk a nové taktové linky. Pozrite si prehľad zlepšení v prímestskej doprave od 10. decembra

Doprava na Považí sa spolupodieľala na príprave ďalších zlepšení v prímestskej autobusovej doprave (PAD), o ktorých rozhodol Trenčiansky samosprávny kraj. Najvýznamnejšie zmeny sú v okresoch Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Púchov a Trenčín.

Už tretí balík zlepšení je výsledkom pokračovania spolupráce s objednávateľom PAD. Najvýznamnejšie zlepšenia aj tento raz popisujeme v prehľadnom článku. Po kliknutí na názov zlepšenia budete automaticky presmerovaný do danej kapitoly článku.


Prvý nočný spoj v histórii prímestskej dopravy jazdí z Trenčína do Bánoviec

Hoci v Trenčíne žije necelých 55 tis. ľudí, jeho obyvatelia fungujú pomerne kozmopolitným životným štýlom. Množstvo kultúrnych eventov a značné zastúpenie reštaurácií, barov a kaviarní vytvárajú vysoké frekvencie cestujúcich na spojoch po 22. hodine, hlavne počas večerov pred voľným dňom (štandardne piatky a soboty). Keďže prepravné návyky cestujúcich sa postupom času menia, je potrebné na to primerane reagovať aj z hľadiska ponuky verejnej dopravy. 

Doterajším trendom bolo skôr obmedzovanie večerných spojov. Avšak vyťaženosť autobusov po 22. hodine ukazuje, že v okolí Trenčína aj o takomto čase existuje dopyt po cestovaní. Počas nocí pred voľným dňom je preto vhodné predĺženie premávky až do neskorých hodín.

Od decembra začína na trase Trenčín – Tr. Turná – Svinná – M. Hradná – Bánovce nad Bebravou premávať počas nocí z piatka na sobotu pilotný nočný spoj s odchodom 23:45 z Hasičskej v Trenčíne, a príchodom pred 1. hodinou rannou do Bánoviec nad Bebravou. V prípade Trenčianskeho kraja sa jedná o revolučnú zmenu vo vnímaní verejnej osobnej dopravy, ktorá by v modernom ponímaní nemala slúžiť iba na cesty do školy a do práce, ale aj za zábavou či kultúrou, ktorá častokrát siaha až do neskorých večerných hodín. TSK sa tak od decembra radí medzi kraje, ktoré prevádzkujú aj neskoré večerné spoje. Tento typ obsluhy doteraz zabezpečoval iba Bratislavský kraj (bežné linky do polnoci, nočné pred 1. hodinou rannou v soboty a nedele), Košický kraj (linka Košice – Sobrance) a Prešovský kraj (linka Prešov – Svidník).

Návrh cieľového stavu siete nočných spojov v Trenčianskom kraji. Trasy vyznačené prerušovanou čiarou nie sú zatiaľ schválené, výsledná podoba preto môže byť rozdielna. Schéma © Doprava na Považí

V rámci koncepcie nočnej dopravy, ktorú sme v rámci nášho združenia vypracovali, by v budúcnosti mohla vzniknúť malá sieť troch regionálnych nočných liniek na trasách:

  • Trenčín – Svinná – Bánovce nad Bebravou (od 10.12.2023)
  • Trenčín – Nová Dubnica – Dubnica n/V cez sídlisko Pod hájom – Nemšová – Horné Srnie (navrhovaný stav)
  • Trenčín – Drietoma – Štvrtok – Nové Mesto nad Váhom (navrhovaný stav)

Odboru dopravy TSK sme predložili návrhy cestovných poriadkov prvých dvoch liniek, od decembra 2023 sa však nočný spoj do Dubnice n/V a Horného Srnia pre technické problémy na strane dopravcu zaviesť nepodarilo. O jeho zavedení sa uvažuje v budúcnosti.


Ďalšie 2 linky jazdia v prehľadnom taktovom grafikone – Kšinná a Dubnička

Najvýznamnejším zlepšením od decembrových zmien cestovných poriadkov je zavedenie taktového cestovného poriadku na linkách 301405 Bánovce n/B – Dubnička a 301407 Bánovce n/B – Kšinná. V prípade linky z Bánoviec do Kšinnej dochádza k rozloženiu spojov tak, že budú premávať v pravidelných rozostupoch, v 120‘ až 180‘ takte, v identických minútach zo všetkých zastávok. Týmito zmenami sa zabezpečuje, že spoje z Kšinnej budú mať na autobusovej stanici v Bánovciach prípoje na všetky smery, ako na Trenčín, tak aj na Topoľčany a Partizánske. Zlepší sa tiež dostupnosť Uhrovského hradu, vďaka čomu si obyvatelia regiónu budú môcť urobiť výlet prakticky v ktoromkoľvek období roka.

Taktový grafikon z dielne nášho združenia prešiel po spätnej väzbe od dopravcu úpravami, aby sa zabezpečili lepšie nadväznosti aj na ostatné linky, ktoré zatiaľ v takte nepremávajú. Aj preto by sme sa radi poďakovali dopravcovi za konštruktívny prístup, ktorý viedol k vylepšeniu návrhu.

Odchody z Bánoviec n/B smer Kšinná6:45, 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 a 19:45
Odchody z Kšinnej smer Bánovce n/B4:45/5:45, 7:45, 9:45, 11:45, 13:30, 15:30 a 18:45

Významnou novinkou je tiež predĺženie spojov zo zastávky Autobusová stanica na zastávku Dubnička II., vďaka čomu sa zo smeru Kšinná a Uhrovec zlepšuje prepojenie s obchodnými centrami na sídlisku Dubnička. Vzhľadom na to, že všetky víkendové spoje obsluhujú zastávky Tatra Sever, Tatra Juh, Mier, Zornica, Pod lipou, Autobusová stanica, Dubnička most, Dubnička OC, Dubnička I. a Dubnička II., sú veľmi dobre použiteľné aj v rámci vnútromestskej prepravy, keďže MHD v Bánovciach nad Bebravou cez víkendy nepremáva vôbec. 

Pozn. v okrese Bánovce n/B sa nachádza obec s názvom Dubnička, a zároveň priamo v meste Bánovce n/B tiež sídlisko Dubnička.

Na linke z Bánoviec do obce Dubnička zasa dochádza k zvýšeniu počtu spojov, pričom tiež obslúžia aj zastávku na Dubničke (sídlisku) pri obchodnom centre. Všetky spoje sú po novom okružné, to znamená, že ich môžu využívať cestujúci ako z Ľutova, tak z Dubničky bez toho, aby mali problém s vydaním cestovného lístka prípadne bez toho, aby museli v jednej z koncových obcí zbytočne čakať v autobuse.

Odchody z Bánoviec n/B smer Dubnička (obec)8:50, 12:50, 14:50, 16:50 a 19:50
Odchody z Dubničky (obed) smer Bánovce n/B7:07, 9:07, 13:07, 15:07, 17:07 a 20:07

Zastávku Bánovce n/B, Dubnička OC obsluhujú od decembra aj všetky spoje linky 301401 z Trenčína a Dubnice nad Váhom do Bánoviec nad Bebravou (cez Machnáč). Vďaka týmto opatreniam bude možné docestovať do obchodného centra ako z viacerých obcí v okolí mesta, tak aj v rámci mesta.


Najväčšia obec v kraji získava lepšie spojenie do Trenčína aj Považskej Bystrice

Súčasťou najväčšej obec v Trenčianskom kraji, Beluše v okrese Púchov, je aj malé sídlisko ležiace pri hlavnej ceste z Bratislavy do Žiliny. Napriek tomu, že na sídlisku sa nachádza zastávka Beluša, bytovky, nosná regionálna linka 309425 Trenčín – Dubnica n/V – Považská Bystrica týmto miestom prechádzala bez zastavenia. Ak sa chceli obyvatelia najhustejšie osídlenej časti Beluše dostať do okolitých miest, napríklad do Dubnice n/V, Považskej Bystrice alebo Trenčína, museli ísť pol kilometra pešo na zastávku Beluša, stred. 

Pri bytovkách v Beluši zastavuje od decembra 2023 viac spojov do Trenčína i Považskej Bystrice.

V našom združení zastávame názor, že jedným z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie atraktivity verejnej dopravy je zlepšenie časovej dostupnosti zastávok. V praxi to znamená, že existujú prípady, pri ktorých je vhodné zahustiť sieť zastávok aj na regionálnych linkách, ktoré môžu byť situované pokojne každých 500 metrov. Toto riešenie je spravidla vhodné v mestách bez MHD, v koncových úsekoch liniek alebo vo väčších obciach, ktoré majú vysokú hustotu osídlenia. Do poslednej kategórie spadá aj obec Beluša. 

Porovnanie ponuky spojov zo zastávky Beluša, bytovky do 9. decembra

Režim premávkyPracovné dniSobotaNedeľa
Počet spojov z Beluša, bytovky smer Trenčín430
Počet spojov z Beluša, bytovky smer Považská Bystrica1134

Porovnanie ponuky spojov zo zastávky Beluša, bytovky od 10. decembra

Režim premávkyPracovné dniSobotaNedeľa
Počet spojov z Beluša, bytovky smer Trenčín11106
Počet spojov z Beluša, bytovky smer Považská Bystrica181010
Porovnanie pokrytia obce Beluša prímestskou autobusovou dopravou, pred a po doplnení zastávok na nosnej linke 309425 Trenčín – Dubnica n/V – Považská Bystrica. S využitím aplikácie HeiGIT © Universität Heidelberg

Okrem zastávky Beluša, bytovky pribúda v cestovnom poriadku linky 309425 Trenčín – Dubnica n/V – Považská Bystrica aj ďalšia zastávka, a to Beluša, Trenčianska rázc. Táto zastávka zlepšuje obsluhu zástavby rodinných domov medzi Belušou a jej miestnou časťou Hloža. Nakoľko obec Beluša má na dĺžku viac než 4 kilometre, doplnené zastávky výrazne zlepšujú časovú dostupnosť verejnej dopravy a tým aj jej konkurencieschopnosť. 


Malá Čausa má počas sobôt celodenné spojenie s Prievidzou

Na území TSK sa nachádza viacero obcí, ktoré nemajú počas sobôt a nedieľ atraktívnu ponuku obsluhy verejnou dopravou. Autobusy v niektorých prípadoch jazdia v ťažko použiteľných časoch alebo umožňujú cestovanie len v jednom smere. S podobným problémom sa potýkala aj obec Malá Čausa, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti regionálneho centra, mesta Prievidza. Počas sobôt premával do obce len jeden pár spojov, počas nedieľ sa k nemu pridával ranný spoj z Prievidze.

Obce, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miest sa prirodzene vyznačujú vyššou hybnosťou obyvateľstva, preto dochádza od celoštátnej zmeny cestovných poriadkov k zavedeniu plnohodnotnej obsluhy na trase Prievidza – Malá Čausa počas sobôt. Autobusy začínajú premávať v 120‘ až 180‘ takte, pričom všetky spoje obsluhujú identické zastávky v rovnakých minútach. Samozrejme, zavedenie úplne novej obsluhy si vždy vyžaduje čas, aby si cestujúci stihli zvyknúť, vyhodnotenie teda bude možné až po prvom roku prevádzky. 

Aj v tomto prípade ďakujeme dopravcovi za konštruktívny prístup k nami predloženému návrhu.

Odchody z Prievidze smer Malá Čausa v sobotu7:15, 9:15, 12:15, 14:15, 17:15 a 19:15
Odchody z Malej Čause smer Prievidza v sobotu7:35, 9:35, 14:35, 17:35 a 19:35

Za spoluprácu pri realizácií tretieho balíčka rýchlych zlepšení (quick-fixes), ktorých cieľom je najmä stabilizácia počtu cestujúcich v PAD, ďakujeme Odboru dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja

1 komentár na “Prvý nočný spoj, ďalšie zlepšenie obsluhy sídlisk a nové taktové linky. Pozrite si prehľad zlepšení v prímestskej doprave od 10. decembra

  1. Tetka Bielická-Cigereje Odpovedať

    nebolo by efektívnejšie spraviť spoj, čo by slúžil v Beluši ako MHD – obslúžil by zastávky v obci a potom robil prípoj k regionálnym vlakom – vlak je predsa len rýchlejší, ako autobus tackajúci sa v cez kolóny okolo dubnického kruháču…

    celkovo sa mi zdá, že v tej vašej dopravnej obslužnosti akosi zabúdate na železnicu, ktorá teraz po modernizácii vie jazdnou dobou slušne konkurovať autobusom, a to aj v rámci MHD (porovnajte si jazdné časy napríklad z Opatovej na trenčiansku žst, poprípade do Zlatoviec).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *