Meníme pohľad detí na mobilitu a verejný priestor

Ste učiteľ alebo učiteľka na základnej škole? Prípadne rodič, ktorý chce rozšíriť obzory svojmu dieťaťu?

V oboch prípadoch ste tu správne. Naše združenie ponúka zdarma pracovné listy, určené najmä pre druhý stupeň ZŠ, na tému trvalo udržateľnej dopravy – Čo je to nežná mobilita? Pracovné listy môžu byť zaujímavým spestrením a doplnením novej témy na hodiny environmentálnej či regionálnej výchovy.

Aké znalosti žiaci a žiačky nadobudnú?

  • Naučia sa klasifikovať rôzne druhy dopravy podľa toho, aký dopad majú na životné prostredie.
  • Zistia tiež, koľko verejného priestoru v meste jednotlivé druhy zaberajú a aké riziko predstavujú pre ostatných účastníkov premávky.
  • Zistia, čo je to verejný priestor a zvýši sa ich citlivosť voči kvalite verejného priestoru.
  • Dozvedia sa, čo je to bezbariérovosť a uvedomia si, že ulice v meste či obci používajú ľudia s rôznymi potrebami a verejné priestory by na to mali byť prispôsobené.

Pracovné listy vznikli ako súčasť projektu Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou, ktorý bol podporený z grantového environmentálneho programu Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja.