Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou

Ulice Trenčína meníme na pokojnejšie a bezpečné verejné priestory, v ktorých sa deti nebudú báť hrať, pohybovať a kráčať do školy pešo, ísť na bicykli alebo v MHD.

Cieľom nášho projektu je zvýšiť množstvo žiakov a žiačok základných škôl v Trenčíne, ktorí do školy dochádzajú formami tzv. nežnej (alebo inak povedané trvalo udržateľnej) mobility – ňou sú pešia, cyklistická a verejná hromadná doprava. Pomocou aktivít, o ktorých sa môžete dočítať viac nižšie, chceme zvýšiť bezpečnosť detí na cestách, križovatkách či priechodoch pre chodcov, podporiť vzťah žiakov a žiačok k okoliu svojho bydliska a podporiť aj ich zdravý vývoj. Chôdza do školy pešo je totiž oveľa zdravší spôsob dopravy, než cestovanie autom stojacim dlhé minúty v kolóne.

Chcete nám pomôcť urobiť ulice Trenčína bezpečnejšie pre deti? Na to, aby sme mohli problematické miesta v meste riešiť, potrebujeme o nich vedieť. Pomôžte nám preto vyplnením krátkeho online dotazníka. Zber podnetov je ukončený, výsledky nájdete tu.

Naša iniciatíva je inšpirovaná projektami Mesto pre deti v Bratislave a školskými ulicami v Prahe. Podobné aktivity však môžeme nájsť vo veľkom počte miest Západnej Európy alebo v Zámorí.

Aké aktivity robíme v projekte Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou?

  1. Dotazníkový prieskum medzi žiakmi a rodičmi o spôsoboch dopravy do školy – zisťujeme, ako v súčasnosti deti v Trenčíne cestujú do školy a čo by sa muselo stať, aby sa ich rodičia nebáli pustiť do školy pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou.
  2. Vydanie osvetovej brožúry zameranej na benefity tzv. nežnej mobility – aká je to tá nežná, resp. udržateľná mobilita? Vysvetlíme v krátke brožúre, ktorú vydáme pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2023.
  3. Pracovné listy pre deti o nežnej mobilite – o ekologických formách dopravy, teda pešej, cyklistickej a verejnej doprave, chceme vzdelávať nie len verejnosť, ale aj deti v školách.
  4. Ulica na hranie na Bezručovej ulici – počas Dňa bez áut 2023 (piatok 22. septembra) máme v pláne na niekoľko hodín uzavrieť ulicu pred ZŠ Bezručova a premeniť ju na bezpečný a živý verejný priestor pre deti bez áut.

Prečo realizujeme projekt Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou?

Podľa Plánu udržateľnej mobility mesta Trenčín z roku 2019 je dominantným spôsobom dopravy v Trenčíne a jeho spádovej oblasti cestovanie autom – dovážanie detí do školy nevynímajúc. Fenomén nazývaný aj „mamataxi“ súvisí s obavou rodičov o bezpečnú dopravu detí do školy.

Paradoxom je, že čím viac rodičov vozí svoje deti autom, tým upchatejšie a nebezpečnejšie sú ulice v okolí škôl a to následne motivuje ešte viac rodičov dovážať deti automobilovou dopravou, pretože sa boja pustiť ich samé. Dostávame sa tak do začarovaného kruhu.

Okrem bezpečnosti má vysoký podiel detí, ktoré vozia rodičia do a zo školy autom, negatívny dopad na životné prostredie a kvalitu ovzdušia v okolí základných škôl. Chýbajúci návyk cestovania pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou si deti následne prenášajú do dospelosti, čo rovnako vedie k nadmernému využívaniu áut a negatívnym dopadom výfukových splodín na životné prostredie, ako aj k zbytočnému zaberaniu verejných priestorov v meste parkujúcimi autami.

V pilotnej fáze projekt realizujeme na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, finančne ho podporil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci grantovej schémy Zelené oči. Ďakujeme.

1 komentár na “Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou

  1. Spätné upozornenie: Výsledky prieskumu: približne tretinu detí vozia rodičia autom. Trápi ich najmä hustá doprava, privítali by intenzívnejší dohľad polície - Doprava na Považí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *