Projekty, na ktorých pracujeme

Rýchle zlepšenia (quick-fixes) v MHD Trenčín

Rýchle zlepšenia (quick-fixes) v MHD Trenčín

Doprava na Považíokt 24, 20232 min. čítania

Spoločne s Útvarom mobility Mestského úradu v Trenčíne sme pripravili niekoľko zlepšení, ktoré cestujúcim zjednodušujú každodenné cestovanie linkami MHD. Podobne ako pri prímestskej autobusovej doprave, aj pri trenčianskej MHD zastávame názor, že je potrebné, aby v krátkom čase prešla výraznejšou optimalizáciou. MHD síce…

Rýchle zlepšenia (quick-fixes) v prímestskej autobusovej doprave

Rýchle zlepšenia (quick-fixes) v prímestskej autobusovej doprave

Doprava na Považísep 3, 20233 min. čítania

S Odborom dopravy TSK od roku 2023 spolupracujeme na rýchlych zlepšeniach v prímestskej autobusovej doprave. Našim cieľom je zastaviť odchod cestujúcich do automobilovej dopravy a meniť prímestskú dopravu na atraktívnejší dopravný systém. Prímestská autobusová doprava (PAD) v Trenčianskom kraji od nežnej revolúcie neprešla komplexnou…

Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou

Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou

Doprava na Považímáj 30, 20233 min. čítania

Ulice Trenčína meníme na pokojnejšie a bezpečné verejné priestory, v ktorých sa deti nebudú báť hrať, pohybovať a kráčať do školy pešo, ísť na bicykli alebo v MHD. Cieľom nášho projektu je zvýšiť množstvo žiakov a žiačok základných škôl v…