Výsledky prieskumu: približne tretinu detí vozia rodičia autom. Trápi ich najmä hustá doprava, privítali by intenzívnejší dohľad polície

Behom septembra sme realizovali prieskum medzi rodičmi žiakov a žiačok zo ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne. Zisťovali sme, ako deti zvyčajne cestujú do školy a zo školy a čo by sa muselo stať, aby sa rodičia nebáli pustiť ich aj pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou.

Do prieskumu sa zapojilo 122 rodičov. Okrem odpovedí na otázky nám mali možnosť zanechať aj upozornenia na konkrétne problémy vo verejnom priestore. Týmto spôsobom sme vyzbierali 32 podnetov na nebezpečné miesta, z nich sa niektoré opakovali až 14-krát. Najviac odpovedí bolo zo ZŠ na Bezručovej ulici, zároveň sa do prieskumu častejšie zapojili rodičia detí z prvého stupňa.

Zdroj: prieskum realizovaný združením Doprava na Považí medzi žiakmi a rodičmi na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, v septembri 2023.

„Rodičov najviac trápi dopravná situácia pred oboma zapojenými školami. Upozorňovali na problémy s parkovaním, dopravný chaos pred začiatkom vyučovania a bezohľadný prístup niektorých vodičov,“ priblížil Michal Mazánik, predseda občianskeho združenia Doprava na Považí, ktoré prieskum realizovalo. 

Druhým najčastejším problémom boli priechody pre chodcov. Viackrát sa opakovali podnety na zlú viditeľnosť detí na priechode pri zastávke MHD Cintorínska, problematickú terasu reštaurácie pri Perle alebo na reklamný valec na ulici Dlhé Hony, ktorý takisto zakrýva výhľad vodičov na deti vchádzajúce na priechod.  

Priechod pri Perle je jedným z podnetov, na ktoré nás rodičia upozornili. Vodiči áut nevidia deti vstupujúce na priechod kvôli nevhodne umiestnenej terase reštaurácie. Foto © Doprava na Považí


Deti chodia do školy najčastejšie pešo alebo autom

Pri oboch základných školách platí, že deti najčastejšie dochádzajú pešo. Druhým najčastejším spôsobom dopravy je však automobilová doprava. Na Dlhých Honoch vozia rodičia autom približne štvrtinu detí, na Bezručovej je to až 39% detí. Rozdiel môže súvisieť s tým, že žiaci na Bezručovu dochádzajú z väčšej diaľky, aj z okolitých obcí. 

Tretím najčastejším spôsobom dopravy bola na oboch školách MHD, najmenej často žiaci a žiačky jazdia do školy na bicykli. 

Zdroj: prieskum realizovaný združením Doprava na Považí medzi žiakmi a rodičmi na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, v septembri 2023.
Zdroj: prieskum realizovaný združením Doprava na Považí medzi žiakmi a rodičmi na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, v septembri 2023.

S tým súvisí aj vnímaná dopravná bezpečnosť na ulici pred školou. Na Bezručovej takmer polovica respondentov uviedla, že dopravnú situáciu považujú za úplne alebo skôr nebezpečnú. Naopak, v prípade Dlhých Honov bezmála dve tretiny rodičov vnímajú situáciu skôr ako bezpečnú.

„Rodičia zastavujú na veľkých autách kdekoľvek im napadne, nerešpektujú rýchlosť, sú neohľaduplní,“ uviedol jeden z rodičov v dotazníku. Pripomenul, že kľúčová je popri úpravách infraštruktúry vzájomná ohľaduplnosť medzi ľuďmi.

Zdroj: prieskum realizovaný združením Doprava na Považí medzi žiakmi a rodičmi na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, v septembri 2023.
Zdroj: prieskum realizovaný združením Doprava na Považí medzi žiakmi a rodičmi na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, v septembri 2023.

Rodičia by privítali intenzívnejší dohľad polície a zníženie rýchlosti

Rodičov sme sa takisto pýtali, čo by sa muselo stať, aby sa nebáli deti pustiť do školy aj inak ako autom. Viac ako tri štvrtiny opýtaných by privítali intenzívnejší dohľad zo strany Mestskej polície. Viac ako polovica rodičov by ocenila zníženie rýchlosti pred školami na 30 km/h (na Bezručovej bola znížená rýchlosť koncom leta, na Dlhých Honoch zatiaľ nie).

Takmer tri štvrtiny opýtaných by privítali viac miest Kiss n ride, na krátkodobé zastavenie a vyloženie detí. Pri otvorených otázkach sa viacero respondentov zhodlo, že takéto miesta by mohli zamedziť chaosu a bezohľadnému parkovaniu v okolí škôl. 

Zdroj: prieskum realizovaný združením Doprava na Považí medzi žiakmi a rodičmi na ZŠ Bezručova a ZŠ Dlhé Hony, v septembri 2023.

Výsledky prieskumu použijeme pri zvýšení bezpečnosti detí

Zberom dát sa naša práca nekončí. Odpovede, aj vyše tri desiatky podnetov od rodičov, využijeme pri presadzovaní opatrení zameraných na upokojenie dopravy a zvýšenie bezpečnosti detí po ceste z domu do školy a späť. 

Takýmito opatreniami sú napríklad vyvýšené priechody pre chodcov, ostrovčeky na priechodoch, alebo tiež zlepšenie rozhľadových parametrov medzi chodcami a vodičmi.

„Ďalším krokom bude prekonzultovanie najproblematickejších miest s Útvarom mobility na mestskom úrade, s cieľom, aby sme minimalizovali nebezpečné situácie, na ktoré nás rodičia upozornili. Budeme sa tiež usilovať zaradiť potrebné investície do rozpočtu na rok 2024,“ uzavrel Richard Ščepko, člen združenia Doprava na Považí a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za Mestskú časť Stred.


Prieskum sme realizovali v rámci projektu Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou, ktorý bol podporený z grantového environmentálneho programu Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za spoluprácu ďakujeme aj ZŠ Bezručova, ZŠ Dlhé Hony a Mestu Trenčín.

1 komentár na “Výsledky prieskumu: približne tretinu detí vozia rodičia autom. Trápi ich najmä hustá doprava, privítali by intenzívnejší dohľad polície

  1. Spätné upozornenie: Cestuj do školy ekologicky nežnou mobilitou - Doprava na Považí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *