Búrame hranice okresov a zavádzame takt, z Trenčína do Bánoviec počas víkendov docestujete aj po šiestej večer. Prečítajte si, ako bude od 1. júna 2023 cestovať Horná Nitra

Prímestská doprava na Považí a na Hornej Nitre si do dnešných dní nesie nepríjemné dedičstvo. Trasy liniek sú stanovené tak, aby v prípade rozdielnych dopravcov neprekračovali hranice okresu, v ktorom daný dopravca pôsobí. Takýto stav spôsobuje mnoho problémov, tie sa postupne snažíme odstraňovať.

Dopyt po cestovaní prímestskou autobusovou dopravou (PAD) medzi krajským mestom Trenčín a okresnými Bánovcami nad Bebravou má potenciál rásť. Súvisí to s množstvom študentov a pracujúcich dochádzajúcich do krajského mesta, ale aj s postupným znižovaním počtu vlakov na súbežnej železničnej trati.

Až do dnešných dní však prežilo v PAD linkové vedenie, ktoré ukončuje spoje oboch dopravcov, ktorí tu pôsobia, na hraniciach okresov. Nezanedbateľná časť spojov dopravcu SAD Trenčín je ukončená v obciach Horňany a Malá Hradná, ležiacich len osem kilometrov od okresných Bánoviec nad Bebravou, a v obci Dubodiel. Naopak, SAD Prievidza prevádzkuje linky ukončené v Motešiciach, Veľkej Hradnej a Dubodieli. Takéto trasovanie neposkytuje dostatočne atraktívny počet spojov medzi mestami, pretože veľká časť autobusov končí tesne pred Bánovcami.


Predtým, ako budete pokračovať: pre lepšiu orientáciu v texte uvádzame zoznam kapitol (po kliknutí sa môžete presunúť na konkrétnu z nich):


V Bánovciach sa nechodí spať so súmrakom

S fenoménom popísaným v úvodných odstavcoch súvisí aj ďalší bežný neduh verejnej dopravy na Slovensku, veľmi skoré ukončenie premávky. Unikátom bolo víkendové spojenie z Trenčína do sídla bánovského okresu, kedy vplyvom rôznych viac či menej koncepčných zmien premával medzi mestami posledný autobus už o 18:30. V tabuľke nižšie uvádzame prehľad spojov počas víkendov, platný do konca mája 2023:

Odchody z Bánoviec smer Trenčín5:45, 6:15, 7:05, 8:31, 9:15, 10:05, 11:47, 12:00, 12:10, 12:45, 14:30, 14:35, 15:47, 17:20, 17:40, 18:20, 19:47, 20:35
Odchody z Trenčína smer Bánovce6:42, 7:00, 8:00, 9:18, 9:26, 10:35, 11:07, 11:40, 12:35, 13:27, 14:23, 14:30, 15:45, 16:07, 16:35, 17:26, 18:30
Tabuľka 1: Prehľad odchodov do 31. mája 2023

kurzíva – spoje cez Krásnu Ves

Tento stav dlhodobo nedokázal vo verejnej doprave udržať súčasných cestujúcich a už vôbec nie prilákať do PAD obyvateľov, ktorí v súčasnosti cestujú autami. Podarilo sa nám preto presadiť predĺženie dvoch večerných spojov dopravcu SAD Trenčín, ktoré od 1.6. z Trenčína do Bánoviec odchádzajú o 19:40 a 20:50. Opatrenie si napriek výraznému zlepšeniu ponuky vyžiada minimálne náklady navyše, nakoľko v oboch prípadoch využívame už jazdiaceho vodiča a vozidlo. 

Okrem dvojice večerných spojov po 19. a po 20. hodine sme presadili predĺženie dvoch ďalších párov spojov z Malej Hradnej do Bánoviec nad Bebravou v ranných a poobedňajších hodinách počas víkendov, aby počas celého dňa existovala súvislá a rovnomerná ponuka. Skoré ukončenie premávky aj niekoľkohodinové diery, behom ktorých žiaden spoj nešiel, sa od júna stávajú minulosťou. V nasledujúcej tabuľke pre porovnanie uvádzame prehľad spojov od začiatku júna 2023, nové sú zvýraznené tučným písmom:

Odchody z Bánoviec smer Trenčín5:45, 6:15, 7:05, 7:25, 8:31, 9:15, 10:05, 11:00, 11:47, 12:00, 12:10, 12:45, 14:30, 14:35, 15:47, 16:15, 17:20, 17:40, 18:20, 19:47, 20:35
Odchody z Trenčína smer Bánovce6:00, 6:42, 7:30, 8:00, 8:50, 9:18, 9:26, 10:35, 11:07, 11:40, 12:35, 13:27, 14:20, 14:23, 14:50, 15:45, 16:07, 16:35, 17:26, 18:30, 19:40, 20:50
Tabuľka 2: Prehľad odchodov od 1. júna 2023

tučné – nový spoj, zavedený od júna 2023
kurzíva – spoje cez Krásnu Ves


Učíme sa pravidelnému taktu

Od júna 2023 sa nám v spolupráci s Odborom dopravy TSK podarilo na trase z Bánoviec nad Bebravou do Veľkej Hradnej presadiť až takmer revolučné zmeny, ktoré by mohli nastoliť nový trend v myslení a prebúrať rokmi zažité dogmy – linka bude počas víkendu prevádzkovaná v pravidelnom takte. V rámci združenia Doprava na Považí zastávame názor, že doprava má byť funkčná a jednoduchá na orientáciu, čo o súčasnom koncepte prímestskej autobusovej dopravy rozhodne neplatí. Po zavedení taktu budú spoje premávať v pravidelne sa opakujúcom intervale, vždy v rovnakú minútu a odchody budú ľahké na zapamätanie pre cestujúcich. 

Linku 301404 z Bánoviec nad Bebravou do Veľkej Hradnej sme si vybrali zámerne, pretože v súčasnosti má množstvo spojov neúmerne rozťahanú jazdnú dobu, jazdí na nej jedno vozidlo s jedným vodičom a počas víkendov má stálu trasu. Ak sa vo, veríme že nedlhej, budúcnosti budú k tejto linke pripájať do taktového systému ďalšie, začne vznikať koordinovaný systém pravidelných prestupov, na základe ktorého môže byť spustená skutočne spoľahlivá, kvalitná a jednoduchá sieť prímestskej verejnej dopravy.

Odchody z Bánovce n/Bebravou, AS6:30, 10:30, 14:30, 18:30
Príchody do Veľká Hradná, hor. koniec6:50, 10:50, 14:50, 18:50
Tabuľka 3: Štvorhodinový víkendový takt od 1. júna
V regióne Hornej Nitry sme sa nateraz zamerali prevažne na okres Bánovce nad Bebravou. Foto © Doprava na Považí

Okrem pravidelného a ľahko zapamätateľného intervalu priniesla zmena ešte jeden benefit. Do konca mája premávali medzi Malou a Veľkou Hradnou v súbehu behom pár minút autobusy oboch dopravcov, aby bol umožnený prestup na hranici okresu medzi jednotlivými dopravcami. Po predĺžení spojov dopravcu SAD Trenčín do Bánoviec prestala byť táto nadväznosť potrebná a mohli sme zhruba štvorhodinový interval spojov trenčianskej SAD preložiť s presným štvorhodinovým intervalom spojov SAD Prievidza. Vďaka tomu sa pre malohradňančanov a veľkohradňančanov zlepší obsluha cez víkendy a budú mať k dispozícii spoj do okresného mesta každé dve hodiny.


Aj malé obce majú právo na dobré spojenie

Cimenná – malebnú obec ležiacu v Cimenskej doline obýva len necelá stovka stálych obyvateľov. Dlhodobým prístupom objednávateľa voči malým sídlam bolo prevádzkovanie prinajlepšom jedného páru spojov, zväčša v časoch, kedy cestujúcim nejak výraznejšie neprekáža závlek, teda vybočenie z hlavnej trasy. Preto si počas víkendov vyslúžila obec Cimenná len jediný spoj do Bánoviec nad Bebravou, ktorý, bohužiaľ, premával už o pol piatej ráno. Obsluhovaná bola zachádzkou z Veľkých Držkoviec spojom Dubodiel – Bánovce nad Bebravou. 

V rámci združenia sme prišli s novým modelom obsluhy, kedy úsek do Cimennej nebude obsluhovaný závlekom dubodielského autobusu, ale obslúžia ho predĺžené spoje linky Bánovce nad Bebravou – Zlatníky. V rámci nového modelu obsluhy sa zavádzajú dva predĺžené páry spojov, poskytujúce Cimennej spojenie so svetom v dôstojné časy: o 10:40 a 15:20 z Cimennej, a o 9:45 a 14:30 z Bánoviec. Za rovnaký objem financií sme prišli s efektívnejším riešením, využili sme vodičov, ktorí mali v tom čase prestoj v Zlatníkoch, obyvatelia Cimennej dostali dva páry spojov v použiteľných časoch a zároveň cestujúci z Dubodiela a Čuklasoviec nebudú trápení zdĺhavou zachádzkou.

Kam ďalej? Ak vás článok bavil, môžete si prečítať o zmenách, ktoré rovnako od 1. júna zlepšujú spojenia na Strednom Považí.

Vyššie spomenuté zlepšenia PAD pre cestujúcich presadilo občianske združenie Doprava na Považí v spolupráci s Odborom dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PS: Prečo sa v Doprave na Považí venujeme Hornej Nitre? Uvedomujeme si, že pri pohľade na názov nášho združenia môžu aktivity v regióne Hornej Nitry pôsobiť prinajmenšom prekvapivo. Na druhú stranu, vnímame výrazné prepojenie medzi uvedenými dvoma regiónmi, nakoľko krajské mesto Trenčín je častým cieľom cestujúcich aj z okresov Bánovce, Prievidza a Topoľčany. Kvalita dopravy v týchto častiach kraja má teda priamy dopad na to, aký spôsobom ľudia cestujú do krajského mesta. Pokiaľ chceme motivovať obyvateľov, aby sa menej pohybovali autami a presadli na verejnú dopravu, je nevyhnutné zlepšovať spoje verejnej dopravy v širšom území, bez ohľadu na administratívne hranice okresu, kraja alebo dokonca štátu.

1 komentár na “Búrame hranice okresov a zavádzame takt, z Trenčína do Bánoviec počas víkendov docestujete aj po šiestej večer. Prečítajte si, ako bude od 1. júna 2023 cestovať Horná Nitra

  1. Spätné upozornenie: Najväčšie dubnické sídlisko Pod hájom získava priame autobusové spoje do Trenčína. Pozrite si prehľad zmien na Strednom Považí od 1. júna 2023 - Doprava na Považí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *