Najväčšie dubnické sídlisko Pod hájom získava priame autobusové spoje do Trenčína. Pozrite si prehľad zmien na Strednom Považí od 1. júna 2023

Sídlisko Pod hájom v Dubnici nad Váhom má po 30 rokoch od svojho dokončenia kvalitné dopravné spojenie. Pridanie autobusových spojov presadilo občianske združenie Doprava na Považí v spolupráci s Odborom dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ide o najvýraznejšie zlepšenie prímestskej autobusovej dopravy v Dubnici nad Váhom za posledné desaťročia. Sídlisko Pod hájom má problémy s dostupnou verejnou dopravou od svojej dostavby na začiatku 90. rokov. Vďaka tomu, že leží na kopci, mimo hlavnej cesty z Trenčína do Ilavy, a tým pádom mimo trasy väčšiny prímestských spojov, bolo svojou polohou odkázané len na MHD. Tá bola na prelome milénia zrušená a cez túto časť mesta zostalo premávať iba 5 autobusových spojov za deň – aj to len v pracovných dňoch. 


Pre lepšiu orientáciu v texte uvádzame zoznam kapitol (po kliknutí sa môžete presunúť na konkrétnu z nich):


Zdĺhavému chodeniu do kopca odzvonilo

Po zrušení mestskej hromadnej dopravy zostali obyvateľom 2 možnosti:

  • Mohli využívať zastávku SPŠ v centre mesta, ktorá je zo sídliska vzdialená asi 12 minút pešej chôdze a pri ceste zo zastávky je potrebné prekonávať značné stúpanie.
  • Druhou možnosťou pre obyvateľov bolo presadnúť z verejnej dopravy do auta. 

Odpoveď na otázku, ako sa väčšina obyvateľov rozhodla, je zrejmá z pohľadu na preplnené parkoviská. Na obrázku nižšie môžete vidieť analýzu dostupnosti zastávok verejnej dopravy pre obyvateľov sídliska Pod hájom do júna 2023. Analýzu sme uskutočnili formou merania na základe dochádzkovej vzdialenosti, zohľadňovali sme pritom existujúcu sieť ciest a chodníkov (tzn. nejde o vzdialenosti vzdušnou čiarou). Za hranicu atraktivity sme zvolili dĺžku dochádzky do 600 metrov, čo predstavuje cca 7-8 minút chôdze. 

Dostupnosť zastávok zo Sídliska Pod hájom pred zmenou. Zdroj: HeiGIT (Universität Heidelberg)

Ako môžeme pri analýze dostupnosti zo železničnej stanice a 3 hlavných autobusových zastávok (Kolonky, Rozptyl a SPŠ) vidieť, väčšina sídliska štandard dostupnosti verejnou dopravou nedosahovala. Z časti bytoviek je nameraná dostupnosť na najbližšiu zastávku dokonca dvojnásobná, teda 1,2 kilometra (cca 15 minút chôdze).

V špičke 2 autobusy do Trenčína za hodinu

Od júna 2023, v rámci zmeny cestovného poriadku, ktorú presadila Doprava na Považí v spolupráci s Odborom dopravy TSK, cez sídlisko zachádzajú autobusy na linke 309421 Trenčín – Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom (- Ilava). 

  • V smere jazdy z Trenčína obslúžia presmerované spoje najprv zastávky Kolonky a SPŠ, následne sa otočia na kruhovom objazde na spiatočný smer, odbočia vľavo na Partizánsku a Hasičskú ulicu, obslúžia zastávku Dubnica n/V, Hasičská (neďaleko nového kostola na Hájoch) a na záver vyjdú na vrchol sídliska, kde budú ukončené na zastávke Dubnica n/V, ZŠ Pod hájom (zastávka pri potravinách a tzv. Účku).
  • V smere jazdy do Trenčína začnú na zastávke Dubnica n/V, ZŠ Pod hájom, okolo DuTaFu a po Hurbanovej ulici (popred hotel Kristína) prejdú na zastávku SPŠ, kde sa napoja na svoje súčasné trasy smer Kolonky a Trenčín.

Pre začiatok je premávka zabezpečená počas pracovných dní, najmä v čase dopravnej špičky, kedy budú spoje premávať približne každých 30-60 minút. Ráno sú orientované na návoz študentov a pracujúcich do Trenčína a popoludní späť, čo reflektuje prirodzený smer dopravnej špičky do väčšieho krajského mesta. Vnútromestské spoje, ktoré dnes obsluhujú sídlisko Pod hájom (5 spojov) zostávajú v premávke bez zmeny.

Prehľad nových spojov medzi Pod hájom a Trenčínom v pracovných dňoch:

Odchody z Dubnica n/V, ZŠ Pod hájom smer Trenčín4:51, 6:02, 6:27, 7:15, 7:32, 8:15, 13:00, 14:03, 15:20, 15:50, 16:50, 19:10
Odchody z Trenčín, aut. st.
smer Pod hájom
5:53, 6:38, 7:14, 11:57, 13:17, 14:34, 15:09, 15:54, 17:58, 19:35, 22:23

Spoje vyznačené kurzívou premávajú počas školského roka.

Odchýlky v pravidelnosti sú spôsobené jednak vzájomným prekladom spojov na trase Trenčín – Nová Dubnica – Dubnica nad Váhom – Ilava, kde sú z iniciatívy dopravcu SAD Trenčín, a. s. od 1. júna výrazne upravené viaceré spoje s cieľom ich rovnomerného rozloženia. To znamená, že nebude dochádzať k situáciám, aby v krátkom čase išlo viacero autobusov po sebe a následne dlhú dobu žiaden spoj. Vzhľadom na komplikovanosť obehov prímestskej dopravy sa nepodarilo zabezpečiť pravidelný taktový cestovný poriadok. Ten bude možné vytvoriť až po komplexnej reforme linkového vedenia.

Vybrané zastávky v Dubnici nad Váhom niesli vyše 30 rokov neaktuálne názvy. Preto bolo spolu s výraznou úpravou cestovných poriadkov pristúpené k ich aktualizácii. Zoznam premenovaných zastávok nájdete v samostatnom článku.

Na mape nižšie môžete vidieť novú dostupnosť verejnej dopravy, po zavedení obsluhy zastávok Dubnica n/V, Hasičská a Dubnica n/V, ZŠ Pod hájom. Od 1.6. má celé sídlisko, aspoň v pracovných dňoch, zabezpečenú atraktívnu dostupnosť zastávok verejnej dopravy do 600 metrov, čím sa výrazne zvýši jej konkurencieschopnosť. 

Dostupnosť zastávok zo Sídliska Pod hájom po zmene. Zdroj: HeiGIT (Universität Heidelberg)

Dalo sa to urobiť ešte lepšie?

Prezentované zmeny sú kompromisom medzi pôvodným návrhom občianskeho združenia Doprava na Považí a požiadavkou dopravcu na zachovanie obsluhy zastávky SPŠ pri všetkých spojoch prechádzajúcich cez Dubnicu nad Váhom.

V návrhu, ktorý sme predložili Odboru dopravy TSK v januári, sme navrhovali presmerovať spoje v rámci mesta Dubnica po trase TESCO > Kolonky > Hasičská > ZŠ Pod hájom > Hurbanova > ABC > kaštieľ > železničná stanica a po rovnakej trase späť, čím by vznikla možnosť napojenia na železničnú dopravu. Pripomeňme, že v Dubnici nad Váhom od decembra 2022 začali zastavovať rýchliky Bratislava – Žilina. 

  • Medzi výhody nami navrhnutého pôvodného riešenia patrí predovšetkým obsluha mesta po jeho priečnej osi, po uliciach Hurbanova a Námestie svätého Jakuba (ležia na nich zastávky Hurbanova, ABC a kaštieľ). Navrhnuté riešenie by zlepšilo dostupnosť zo všetkých dubnických sídlisk (nielen z Pod hája) v porovnaní s dochádzaním na centrálnu zastávku pri SPŠ, umožnilo by jednotné trasovanie všetkých spojov, čím by linkové vedenie bolo jednoduchšie a prehľadnejšie pre cestujúcich.
  • Naopak nevýhodou nášho pôvodného riešenia je vynechanie zastávky SPŠ, na ktorú sú obyvatelia v súčasnosti zvyknutí. Sme však presvedčení, že tento problém sa dal jednoducho vyriešiť pomocou kvalitnej informačnej kampane. Druhým problémom je nevyhovujúci stav niekoľkých autobusových zastávok, na túto skutočnosť sme už upozornili Mestský úrad v Dubnici nad Váhom.
Porovnanie trás spojov, návrh DnP vs návrh SAD. Schéma © Doprava na Považí

Verejnú dopravu zlepšujeme aj v Nemšovej a pod Vršatcom

Pri zlepšovaní verejnej dopravy sa nesústredíme iba na mestá. Presadili sme riešenia na posilnenie prímestskej autobusovej dopravy v okolí mesta Nemšová a medzi Ilavou a obcami Pruské a Vršatské Podhradie. Podstatou týchto zlepšení nie je nasadenie väčšieho počtu autobusov a vodičov, ale zefektívnenie ich práce pri nezmenenom počte.

7-HODINOVÁ DIERA MEDZI NEMŠOVOU A DUBNICOU JE MINULOSŤOU

V prípade Nemšovej prichádza k zavedeniu nového páru spojov medzi zastávkami Nemšová, žel. st. a Dubnica n/V, Rozptyl. Zaniká tak 7 hodinová diera v odchodoch. Napriek tomu, že tieto dve sídla ležia 5 kilometrov od seba, v soboty sa cestujúci v smere do Dubnice medzi 13:48-19:30 a v smere do Nemšovej medzi 14:14-21:10 nemohli dostať. Situácia sa zmení od 1. júna, kedy začína premávať spoj s odchodom o 15:23 z Nemšovej do Dubnice. Späť do Nemšovej sa vracia o 17:00. Rovnaké spoje v súčasnosti premávajú v nedeľu. 

Na zabezpečenie sobotného spoja sme využili vozidlo, ktoré stálo viac ako hodinu a pol bez využitia v Nemšovej – úpravou sa zefektívni jeho turnus. V Dubnici budú oba spoje v sobotu aj nedeľu predĺžené na zastávku Rozptyl v blízkosti OD Kaufland.

TURISTOV NA VRŠATSKÉ BRALÁ DOVEZÚ POSILOVÉ AUTOBUSY

Na príchod letnej turistickej sezóny reagujeme zavedením 2 nových párov turistických spojov medzi Ilavou, Pruským a Vršatským Podhradím. Ak sa radi vydávate na túry, nové spoje vám výrazne zlepšia možnosti cestovania na Vršatské bralá. Zastávka vo Vršatskom Podhradí sa nachádza doslova pár krokov od vstupu do CHKO Biele Karpaty. Po minulé roky dochádzalo k situácii, kedy popri ceste tesne pred hranicou CHKO parkovali desiatky áut. Cieľom nášho zrealizovaného návrhu je, aby časť z týchto cestujúcich prešla do posilnenej a ekologickejšej verejnej dopravy.

Parkovisko pred vstupom do CHKO Biele Karpaty v roku 2022. Foto © Doprava na Považí

Prehľad nových turistických spojov medzi Ilavou a Vršatským Podhradím v sobotu:

Odchody z Ilavy do Vršatského Podhradia:6:55, 8:53, 11:50, 14:35, 16:23, 18:42
Odchody z Vršatského Podhradia do Ilavy:4:50, 7:30, 9:25, 12:55, 15:05, 17:05

Nové sezónne turistické spoje sú zvýraznené tučným písmom.

  • Spoj o 8:53 vychádza z Dubnice, na zastávke Pruské, námestie má zabezpečený prestup do nadväzného turistického spoja smer Vršatské Podhradie.
  • Spoj o 11:50 z Ilavy má na zastávke Ilava, AS OC Idea garantovaný prípoj z autobusu z Trenčína, Novej Dubnice a Dubnice nad Váhom.
  • Spoj o 15:05 z Vršatského Podhradia má na zastávke Ilava, žel. st. zabezpečený prípoj na R smer Žilina a Os vlak smer Dubnica nad Váhom a Trenčín-Zlatovce.

Turistické spoje budú premávať do konca septembra. Okrem nich je na trase možné využiť tiež bežné spoje, premávajúce po celý rok. Vhodné sú pre turistov preferujúcich celodennú turistiku aj pre výletníkov obľubujúcich kratšie vychádzky. Časy turistických spojov sme vybrali tak, aby mali zabezpečených čo najviac prípojov a zároveň, aby vhodne vyplnili medzery v ponuke na trase medzi obcou Pruské a okresným mestom Ilava. Najmä cez víkendy popoludní medzi sídlami vzdialenými 5 kilometrov nepremával takmer 4 hodiny žiaden autobus. Tieto medzery sa stávajú od júna 2023 minulosťou.

Kam ďalej? Ak vás článok bavil, môžete si prečítať o ďalších zmenách od 1. júna, prinášajúcich zlepšenie spojenia Stredného Považia a Hornej Nitry. 

1 komentár na “Najväčšie dubnické sídlisko Pod hájom získava priame autobusové spoje do Trenčína. Pozrite si prehľad zmien na Strednom Považí od 1. júna 2023

  1. Spätné upozornenie: Búrame hranice okresov a zavádzame takt, z Trenčína do Bánoviec počas víkendov docestujete aj po šiestej večer. Prečítajte si, ako bude od 1. júna 2023 cestovať Horná Nitra - Doprava na Považí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *